Emlak Alım, Satım ve Kiralama
Hizmetiyle Karşınızdayız

Daha Fazla Bilgi İçin Sitemizi Ziyaret Edebilirsiniz
emlak.yuvadanismanlik.com

Başarı Apartmanı
Bina Giriş Aydınlatmasını Yeniledik
Video galeri için Tıklayınız

ÇAYKUR Lojmanları
Temizlik ve Dezenfeksiyon İşlemleri
Video galeri için Tıklayınız

GÜMÜŞ KONUTLARI

BAŞARI APARTMANI

DORUK APARTMANI

ŞENKAYA APARTMANI

Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetiyle Karşınızdayız
Daha Fazla Ayrıntı İçin Sitemizi Ziyaret Edebilirsiniz
emlak.yuvadanismanlik.com

YUVA Danışmanlık ve Yönetim Kimdir ?

Kurumsal

Yuva Yönetim Ve Danışmanlık, Rize ve çevre illerde profesyonel olarak apartman ve site yönetimi hizmeti veren çözüm odaklı bir firmadır.

Firmamız dışarıdan bakıldığında ihtişamlı görünen konutlarınızın içerisinde yaşanan tüm sorunlara profesyonel olarak çözüm üretmek amacıyla kurulmuştur.

Vizyonumuz

Öncülük ruhumuzun gücünü yenilikçi tutumumuzdan ve değişime açık olmamızdan alır. Esnek davranırız, öğrenmeye açığız ve her gün en yüksek performansı göstermeye hazırız.

Misyonumuz

Çalışma arkadaşlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza saygılı ve duyarlı davranırız. Birbirimize bireysel ve ekip olarak güvenir, aynı takımın mensupları olarak hareket ederiz.

Referanslarımız

Ak-iş Apartmanı

1 Blok 12 Daire

Asnur Apartmanı

1 Blok 36 Daire

Yusuf Salih Apartmanı

1 Blok 24 Daire

Alkan Sitesi

Hamidiye Mahallesi 2 Blok 72 Daire

Gümüş Konutları Sitesi

Alipaşa Mahallesi 2 Blok 88 Daire

Başarı Apartmanı

Fener Mahallesi 1 Blok 45 Daire

Doruk Apartmanı

Atmeydanı Mahallesi 28 Daire

Şenkaya Apartmanı

Cami Önü Mahallesi 29 Daire

ÇAYKUR Lojmanları

Müftü Mahallesi 3 Blok 84 Daire

Yöneticilerimiz

Danışmanlık Hizmetlerimiz

ONLİNE HIZLI ÖDEME

Online Ödeme Sistemi ile birlikte işten cepten şehir dışından hatta yurt dışından bile internet erişimi olduğu sürece kredi kartıyla ödeme yapabilir üstelik makbuzunu da aynı anda teslim alabilirsiniz.

HUKUK DANIŞMALIĞI

Hukuksal bilgi ve birikim gerektiren yönlendirmeleri Yönetim Şirketiniz sayesinde edinebilir. Varlığınızı hukuksal temellere dayandırarak hem kendinizi hem komşularınızı güven altına alabilirsiniz.

MUHASEBE & AİDAT TAHSİLATI

Güvenli ve hızlı tahsilat sistemimiz ile site/binanıza uygun gelir gider dengenizi oluşturuyoruz. Takip etmeniz gereken ve sorumluluklarınızı ağırlaştıran tüm resmi takipleri sizler adına üstleniyoruz.

TEKNİK İŞLER

Bir bütün olarak sizi ve yapınızı tanıyor, ihtiyaçlarınızı edindiğimiz tecrübeler sayesinde biliyor, sizler adına faydalı olacak çözümler ve iş ortaklıkları ile olası talepleri en kısa sürede yüksek memnuniyet ile sonuçlandırıyoruz.

ÇEVRE & TEMİZLİK

Site/binanıza hak ettiği özeni gösteriyoruz. En tabi yaşam alanınız olan site/binanızın temiz, bakımlı ve her an özenli bir görünüme sahip olabilmesi için her an kontrol altında tutulmaktadır.

GAYRİMENKUL ALIM, SATIM & KİRALAMA

Yapılan kiralamalarda ya da satın almalarda temsil ettiğimiz müşterilere imardan teşviklere, hukuktan vergi mevzuatına bir çok konuda danışmanlık yapmakta veya iş ortakları aracılığı ile bu hizmetleri temin etmektedir.

Yönetim Hizmetlerimiz

Genel Yönetim

  • Genel kurulda verilen kararlann uygulanması, binanın amacına uygun kullanımının gözetimi, binanın sosyal ilişkilerinin yürütülmesi.
Devamı

FİNANS YÖNETİMİ

  • Yıllık genel bütçenin yapılması,
  • Apartman ve Sitelerin gelir ve giderlerinin, apartman adına yapılan her türlü harcamanın kayıt altına alınması.
Devamı

TEKNİK HİZMETLERİN YÖNETİMİ

  • Apartman ve Sitelerin mevcut sistemlerin (asansör, hidrofor, jeneratör vb.) en az masrafla en uzun süreli olaral kullanılmasının sağlanması için her türlü peryodik bakımlarının yaptırılması ve tamiratlarının gerçekleştirilmesi.
Devamı

PERSONEL YÖNETMİ

  • Apartman ve Sitelerde görevli personelin servis ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi konusunda personelin görev tanımı oluşturulması, personelin iş programının yapılması, doğru noktada daha verimli çalışması için gerekli iş eğitimlerinin verilmesi, bu konuda apartmanın sürekli denetlenmesi,
Devamı

Hukuksal Faaliyetlerin Yönetimi

  • Hizmet verilen site ve apartmanlarda, kat malikleri ve kiracıların gayrimenkul hukuku konusunda karşılaştıkları veya ileride olması meuhtemel hukuki riskleri önceden öngörerek gerekli desteğin verilmesi.
Devamı

EMLAK YÖNETİMİ

  • Yöneticiliği yapılan site ve apartmanlar için kiralık ve satılık mülklerin apartman veya site yaşam kültürüne uygun bireylere ulaşması için aracılıkta bulunmak.
Devamı

FARKIMIZ

Neden Biz ?

Site yönetim sorumluluklarınızı paylaşıyoruz. Sorunlarını çözüyor, takip ediyoruz. Tahsilat kolaylığı ve çeşitliliği sağlayarak yükünüzü hafifletiyoruz. Belgeleri online ve fiziki arşivliyoruz.Komşularınız ile sorunlarınıza aracı oluyoruz. Yasal yükümlülüklerinizi yerine getiriyoruz. Hesapları 7/24 online takip edebileceğiniz bir alt yapı ile tutuyoruz.

TAHSİLAT KOLAYLIĞI

Yerinden ve mobil tahsilat uygulamalarımız ile site ve binanızın gelir kolunu güçlendiriyor, sizlere farklı tahsilat alternatifleri sunarak ödeme kolaylığı tanıyor bu hizmetlerin genelinde site ve binanızın menfaatlerini gözetiyoruz.

ŞEFFAF HESAP

Mobil uygulamalar ile her an her yerden ulaşılabilir site /bina hesaplarınız ile aklınızda şüpheye yer bırakmadan, güven içinde varlığınızı sürdürebilmenizi, en doğal hakkınız olan bilgi edinme hakkını dilediğiniz zaman kullanabilmenizi sağlamaktayız.

İLETİŞİM GÜCÜ

Aktif haberleşme ve bilgilendirme ağımız ile tüm muhataplara anlık bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Bu sayede hiç bir malik ve ya sakinin süpriz bir uygulama ve aya borç ile karşı karşıya kalmasını önlüyor, yapınız içinde huzur ortamını sağlıyoruz.

KANUNLAR

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
A) Kat mülkiyeti ve kat irtifakı:
I - Genel kural:
Madde 1 – Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayri menkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, bu kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir.
Yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir yapının, birinci fıkrada yazılı nitelikteki bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, arsa maliki veya arsanın ortak malikleri tarafından, bu kanun hükümlerine göre irtifak hakları kurulabilir.
Devamı

İKİNCİ BÖLÜM
Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Kurulması
A) Genel kural:
Madde 10 - Kat mülkiyeti ve kat irtifakı resmi senetle ve tapu siciline tescil ile doğar.
Ana gayrimenkulün tümünün mülkiyeti (Kat mülkiyeti) ne çevrilmeden o gayrimenkulun yalnız bir veya birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti kurulamaz.
Kat mülkiyeti kurulurken aynı katta birbirine bitişik bulunan birden fazla bölüm, kat mülkiyeti kütüğüne tek bağımsız bölüm olarak tescil edilebilir.
Kat mülkiyetinin tescili, tapu memurunca düzenlenen resmi senet uyarınca veya aşağıdaki fıkraya göre verilen bir mahkeme hükmü ile yapılır.
Devamı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları
A) Kat maliklerinin hakları:
I - Bağımsız bölüm üzerinde:
Madde 15 – Kat malikleri kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde, bu kanunun ilgili hükümleri saklı kalmak şartiyle, Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler.
Devamı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları
A) Kat maliklerinin borçları:
I - Genel kural:
Madde 18 – Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.
Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Süknâ) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.
Devamı

BEŞİNCİ BÖLÜM
Anagayrimenkulün Yönetimi
A) Genel kurul:
Madde 27 – Anagayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartiyle, bu kurul tarafından kararlaştırılır.
p plânı: Yönetim>Madde 28 – Yönetim pânı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler. Yönetim planı, bütün hak maliklerini bağlıyan bir sözleşme hükmündedir.
Yönetim plânında hüküm bulunmıyan hallerde, angayrimenkulün yönetiminden doğack anlaşmazlıklar bu kanuna ve genel hükümlere göre karara bağlanır.
Devamı

ALTINCI BÖLÜM
Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Sona Ermesi
A) Kat mülkiyetinin sona ermesi:
I- Anagayrimenkulün arsasiyle birlikte yok olması veya kamulaştırılması ile:
Madde 46 - mülkiyeti, kat mülkiyeti kütüğündeki sicil kaydının silinmesiyle sona erer.
Anagayrimenkulün bütün bağımsız bölümlerinin bir tek kişinin mülkiyetinde toplanmasıyla kat mülkiyeti kendiliğinden sona ermez.
Devamı

YEDİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
A) Yasaklar:
Madde 50 - Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra Medeni Kanuna ve diğer kanunlara göre, bir gayrimenkulün paydaşlarından birinin o gayrimenkulün bir bölümünden kat maliki gibi tek başına faydalanmasını sağlamak için irtifak hakkı kurulamaz.
Tümü kârgir olmayan yapılarda kat mülkiyeti kurulamaz.
Devamı

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Devre Mülk Hakkı
Madde 57 - Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı, müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı olarak kurulabilir.
Bu hakka devre mülk hakkı denir.
Devamı

İLETİŞİM

GSM: +9 0(533) 168 8 253
Telefon: +9 0(464) 216 0 216
Pazartesi-Cumartesi (09:00-18:00)

Email: info@yuvadanismanlik.com
Web: www.yuvadanismanlik.com

Adres: Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi Alişadoğlu İş Merkezi Kat:3 No:321/62
53020 Merkez/Rize